Note d'Or

Poésies et Histoires pour votre plaisir!

Jan-25-10

Dèyè mal gen byen

Posted by Nancy

Nou kraze

Nou blese

Nap kriye

La jounen,

Lan nuit tou !

Men pou nou,

Nou sèten

Demen se yon lòt jou

Kap vini ak lanmou.

Tout peyi kanpe !

Tout frè yo vle

Ayiti viv pi byen.

Jodi-a, nou konstate

Se volonte

Limanite

Pou li mache

Men dan lamen

Ak Ayisyen.

Yon pitit peyi-a

Ap di nou tout jodi-a

Mèsi anpil, mèsi !

Kèm ap soufri,

Men lan lapen-la

Gen yon fèm espwa !

Mèsi frèm yo

Mèsi sèm yo

Sep-15-09

La Vi-a se renmen /La vie est l’Amour

Posted by Nancy

Mwen konn rete gendelè / Des fois je pense,

M’mande  sa map fè  /Je me demande ce que je fais

Sou la tè /Sur la terre.

Eske lavi s’on kado /Est ce que la vie est un cadeau ?

Oubyen se yon misyon sakre ? Ou plutôt une mission sacrée?

Eske tout diferans sa yo ?Est ce que toutes les différences

Se pa ganit foniti/Ne sont que “garniture” et “fourniture”

Nan plan bondye /Dans le plan de Dieu?

Nou gen nasyon devlope /Il y a des nations développées

Nou gen nasyon soudevlope ?Il y a des nations sous développées

Eske bondye gen fòs kote /Est ce que Dieu est injuste ?

Ou byen se plan ou ki travay /Ou c’est notre propre plan qui s’exécute

Pou sa nou ye ? /Pour ce que nous sommes?

Depi lontan lemond ap filozofe /Depuis longtemps le monde philosophie

Sou non bondye /Au nom de Dieu

Pou mande kilès bondye ye? /Se demandant qui est Dieu ?

Kijan’l ye, kiles liye ? /Comment Il est, qui Il est?

Men jamè mande tèt nou /Mais jamais vous ne vous dites:

Pou kisa lavi ?kisa lavi-a ye pito /Pourquoi la vie et de préférence qu’est ce que la vie?

Lavi-a se lanmou /La vie c’est l’Amour

Lavi-a se renmen /La vie c’est s’aimer

Lavi-a se lanmou liye /La vie c’est l’amour que c’est

Pigwo rezon lavi-a /La principale raison de la vie

Se renmen(bis) /C’est de s’aimer

Chak moun kap vin sou latè /Chaque personne venant sur terre

Yo gen yon jen yo viv lavi /A sa propre façon d’envisager sa vie

Lavi ka dous,lavi ka si /La vie peut-être douce, elle peut être acide

Konsa tou li ka anmè /Mais elle peut aussi être amère.

Sa depan de jan’w panse’l /Cela dépendra de votre façon de la voir

Se sa ki pral fasone /C’est ce qui façonnera

Fòma ou prefere. Le format que vous préfèrerez

Lavi pa lòt bagay /La vie n’est pas autre chose

Men  lise relijyon lanmou /C’est la religion de l’Amour.

Paske nou chak gen yon wòl. /Chacun de nous a un rôle

Remen lavi, remen lanmò. /Aimer la vie, aimer la mort,

Paske pa gen yon ki ka egziste san lòt. /Car l’un ne peut exister sans l’autre.

Auteur : Jean-Gardy Salomon

texte original en créole, traduit en français par Nancy